Søg

Tilskudsmuligheder

Tilskudsmuligheder for børne/unge- og familieteater i teaterforeninger


Formidlingsordningen


• Anvendes primært til familieforestillinger, der spilles i teatersale – typisk på tidspunkter uden for normal arbejdstid


• Der er tale om et fast støttebeløb pr. opførelse pr. sæson fastsat af Kunststyrelsen, men ikke øremærket den konkrete opførelse. Støttebeløbet pr. sæson varierer

afhængigt af antal ansøgte opførelser. (I 2016 – 17 var det 13.200 kr. pr forestilling – dog maks. 90 % af forestillingens pris)


• Søges via DT – se denne hjemmeside http://www.dk-teaterforeninger.dk/tilskudsordninger-formidlingsordningen-billetkoebsordningen.html. Det ansøges 1 gang om året med frist ca. midt i februar


• Ordningen bruges til at nedsætte billetpriserne

 

Refusionsordningen


• Anvendes især til børne/ungeforestillinger eller gadeteater, hvor den overvejende del af publikum er børn / unge – vist i institutioner, biblioteker og andre spillesteder


• De forestillinger, der er omfattet af ordningen skal være godkendt af Refusionsudvalget, være produceret på et teater, der modtager støtte i henhold til Lov om Scenekunst eller være godkendt af Projektstøtteudvalget


• Anvendelsen af ordningen kræver en forudgående aftale med kommunen, og afrapportering sker via skemalagte procedurer via kommunen. Kommunen opnår refusion på 50% af udgiften


• Evt. billetindtægter og andre indtægter fratrækkes det beløb, som kommunen kan ansøge om


• Der findes mange forskellige ordninger, hvor teaterforeninger arrangerer børne/ungeteater lokalt – Helsingør, Odsherred, Bornholm, Filiorum, Hvidovre

 

 

LÆS MERE HER:

 

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=165171

 

 

Slots- og Kulturstyrelsen: Refusion af kommuners køb af teaterforestillinger

 

http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/?tx_lftilskudsbase_pi8[uid]=86&cHash=a6d051ad9d478e8cc7554acefdc243cd
 

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 66 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal på mere end 220.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk