Søg

Kommisorium


Kommissorium for den nedsatte gruppe vedrørende:

 

Navn på gruppen: Børne-, Unge- og Familieteaterudvalg (BUF-udvalg)

 

Gruppen nedsat: 27.05.2016

 

Gruppen består af: Inge Risom, Ole Honoré, Palle Guldbrandsen


Beskrivelse af gruppens kommissorium:

Målet er at fremme teaterforeningernes interesse for at vise børne –, unge- og familieteater lokalt.


BUF-udvalgets opgave er at understøtte formidlingen af børne-, ungdoms- og familieforestillinger af høj kvalitet – med særligt fokus på:

 

• At belyse de forskellige muligheder for at hente inspiration til børne/ungdoms – og familieforestillinger, som kan indgå i teaterforeningernes repertoire

 

• At synliggøre tilskudsmulighederne og deres fordele og ulemper i forhold til visning af børne/ungdomsteater i teaterforeningerne
(refusionsordning eller formidlingsstøtte)

 

• At undersøge diverse modeller for fremme af børne/ungdomsteater i kommunerne, som er understøttet / arrangeret af den lokale teaterforening. Der arbejdes her med refusionstøttede modeller

 

• At støtte teaterforeninger, der ønsker at samarbejde om formidling af børne/ungdomsforestillinger – f.eks. til at opbygge netværk, beskrive modeller for indkøb, modeller for samarbejde med lokale institutioner, eller modeller for gennemførelse af festivals rettet mod børn og unge

 

• At refusionsordningen anvendes i videst muligt omfang


Gruppen udarbejder referat af samtlige afholdte møder.  
 


  
 

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 68 frivilligt arbejdende foreninger, der med et årligt billetsalg på ca. 300.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk