Søg

Om skattepligt

Spørgsmålet om, hvorvidt en teaterforening er skattepligtig eller ej, er ikke helt entydigt. Gennem relevante vedtægter kan man fritages fra skattepligten med undtagelse af løsøresalget. Her følger en juridisk gennemgang af de skattepligtige forhold.

 

Efter Selskabsskattelovens § 1, stk.1, nr. 6 er foreninger skattepligtige.

 

Imidlertid kan der gives fritagelse for skattepligten, såfremt det af vedtægterne fremgår, at det er en almennyttig forening, og at overskuddet alene anvendes til dette formål. Omsætningen af løsøresalget er princielt skattepligtig, mens omsætningen til abonnenter ikke er det. Her kommer det med det almennyttige ind.

 

Med andre ord er en forening ikke skattepligtig, hvis teaterforeningens vedtægter ligner teaterforeningers vedtægter i al almindelighed. Dog skal man som teaterforening kontakte den lokale skattemyndighed, hvis man vil være på den sikre side.

 

Vær opmærksom på, at visse teaterforeninger tidligere er blevet betragtet som skattepligtige af den lokale skattemyndighed. Dette understreger vigtigheden af at være i besiddelse af korrekte vedtægter, der opfylder kravene. Læs Danmarks Teaterforeningers notat om sagen her. 

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 63 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal mere end 200.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk