Søg

Ændringer vedr. Garantiordningen

Et nyt krav for at kunne få underskudsdækning under Garantiordninger er, at man i forbindelse med kontraktindgåelsen registrerer/booker forestillingerne på www.turneteater.dk  under rubrikken: ”Statens Kunstfond – Om garantiordningen”

Det er IKKE er en forudsætning for at opnå underskudsdækning under Garantiordningen, at man som teaterforening er medlem af ”Turnénetværk for Voksenteater”, populært kaldet Turnénetværket. Alle teaterforeningerne kan og skal således registrere/booke de forestillinger, som man ønsker at sikre sig garantistøtte til, på www.turneteater.dk under den ovenfor nævnte rubrik.

Registreringen er en absolut forudsætning for senere at kunne indsende opgørelse over den ønskede underskudsdækning.

Man får et log-in (brugerprofil) til den pågældende hjemmeside ved at henvende sig til administrator for Turneteater.dk.

En afledt konsekvens af den ovenfor beskrevne omlægning er, at udbetaling af underskudsdækning under Garantiordningen ikke sker løbende som tidligere, men at udbetaling fremover kun sker en gang årligt.

 

Arrangører af forestillinger optaget i Garantiordningen for Voksenteater anmoder på www.turneteater.dk om udbetaling af evt. opstået underskud én gang om året – i slutningen af hver sæson - næste gang maj/juni 2020. Deadline annonceres senere.

Vær opmærksom på, at der i en overgangsperiode vedrørende forestillinger i sæson 2019/2020 skal søges om underskudsdækning på turneteater.dk, uanset at man jo af gode grunde ikke har registreret forestillingerne tidligere.
 

 

Læs mere her

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 67 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal mere end 250.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk