Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Teaterseminar 2019 - i Kolding

Teaterseminaret i Kolding i november 2018 havde rekordhøj deltagelse, og i den efterfølgede evaluering fik vi særdeles positive tilbagemeldinger fra både producenter og arrangører, der udtrykte stor tilfredshed både med faciliteter og afvikling.

 

DTs bestyrelse har på den baggrund revurderet sin tidligere beslutning om at placere årets seminar i Horsens og har truffet aftale med Comwell Kolding om at afholde Teaterseminar 2019.