Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

∆ndringer vedr. Formidlingsordningens pulje 3

Fra 1. januar 2020 og med virkning fra sæson 2020/21 gælder følgende betingelser for at kunne opnå formidlingsstøtte:

1. Der skal søges støtte til minimum 3 forskellige professionelle scenekunstforestillinger.


2. Forestillingen skal opføres i teaterforeningens hjemkommune eller i nabokommunen.


3. Der kan maksimalt opnås formidlingsstøtte til 6 opførelser af samme forestilling i en given sæson.


4. Der ydes alene formidlingsstøtte til forestillinger, der udbydes til et publikum på mindst 20 tilskuere eller med en salskapacitet på mindst 20 pladser.


5. Formidlingstilskuddet kan maksimalt udgøre 90% af indkøbsprisen eksklusive moms for den enkelte forestilling.
 

 

Læs mere her

Download dokumnter
Ny vejledning vedr. Formidlingsordningens pulje 3