Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Dispensationer vedr. Formidlingsordningen og Refusionsordningen

Den 22. december underskrev Kulturministeren den nødvendige dispensation vedrørende formidlingsordningen hvorefter 25/75-modellen blev indført igen – denne gang for sæsonen 2021/22.

 

Samtidig meddelte kulturministeren også dispensation vedrørende Refusionsordningen for sæson 2021/22, således at kommunerne kan få refusion på 50%, selv om den pågældende forestilling er blevet aflyst.
 

Download dokumnter
Dispensation vedr. Refusionsordningen
Dispensation vedr. Formidlingsordningen