Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Tillęg til DT Standardkontrakt version 2020 samt fremsendelsesbrev

DT har udarbejdet et tillæg til den tidligere version af standardkontrakten for sæson 2020/21. Vi anbefaler, at man anvender tillægget i de situationer, hvor der er indgået kontrakt med producenten inden Coronakrisen - eller før april 2020-versionen af standardkontrakten forelå.

 

DT anbefaler desuden, at nedenstående skabelon benyttes i det brev, der sendes til producenten sammen med Tillæg til DT Standardkontrakt bversion 2020.

 

Du finder tillægget her (nr. 4 på listen)

Download dokumnter
Skabelon til fremsendelsesbrev fra teaterforening til producent