Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

DT Standardkontrakt 2021/22

Husk at anvende den senest opdaterede version af DTs standardkontrakt, når du indgår aftaler om forestillinger for sæson 2021/22.

 

Du finder standardkontrakten her

 

 

 

Information om ændringer i DTs Standardkontrakt 2021/22

 

Ændringerne i den nye maj 2021-version C vedrører alene § 9.

 

I den tidligere version havde § 9 efterhånden fået et stort omfang. For overskuelighedens skyld er det nu ændret, således at § 9 er opdelt i § 9 A og § 9 B.

 

§ 9 A er den oprindelige bestemmelse om sygdom og force majeure.


Bestemmelsen i § 9 B vedrører COVID-19 og pandemi i øvrigt og vedrører myndighedsbestemte indgreb, der foretages på baggrund af reglerne i Lov nr. 285 af 27/2- 2021 om Epidemier.