Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Meld dig in i Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger opfordrerer alle nye såvel som etablerede teaterforeninger til at blive medlem af landsorganisationen Danmarks Teaterforeninger. Det giver en lang række fordele at være medlem, da Danmarks Teaterforeninger som interesseorganisation konstant arbejder for bedst tænkelige vilkår for landets teaterforeninger.  Indmeldingsblanketten kan findes nederst på siden. 

 

DANMARKS TEATERFORENINGER er en sammenslutning af 68 teaterforeninger fra hele landet og fungerer som en interesseorganiationen og varetager således fælles interesser for alle landets teaterforeninger. Danmarks Teaterforeningers overordnede mål er at opnå en optimal formidling af scenekunst i hele landet.   Konkret arbejder Danmarks Teaterforeninger bl.a. for:
  • sikring af mulighed for et alsidigt udbud af scenekunst på højt niveau. 
  • synlighed på den politiske og mediemæssige arena. 
  • bedst mulige økonomiske og skattemæssige vilkår.

Læs  den fulde version af Danmarks Teaterforeninger erklærede mål , mission og handslingsplan her.

 
Indmeldelse i Landsorganisationen skal ske skriftligt ved at udfylde indmeldelsesblanketten og sende den til:
 
Landsorganisationen 
Danmarks Teaterforeninger 
Vartov
Farvergade 27 G, 3. sal 
1463 København. K.
 
Foreningens vedtægter samt oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer med navn og adresse vedlægges indmeldelsesblanketten. 
 
 
Download dokumnter
Danmarks Teaterforeninger - Indmeldelsesblanket