Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Teaterforeningernes kontaktoplysninger

Her finder du en mailingliste med kontaktinformation til formand, administrator og kasserer i DTs 67 medlemsforeninger.

Download dokumnter
Kontakt foreningerne