Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Om teaterforeningerne

Danmarks Teaterforeninger repræsenterer 65 lokale teaterforeninger, som er geografisk fordelt over hele landet. Disse lokalt forankrede publikumsorganisationer arrangerer årligt ca. 1.000 teateropførelser og formidler årligt mere end 200.000 teaterbilletter.

 

Det er teaterforeningens opgave at vise et bredt udsnit af professionelt turnéteater. Hver teaterforening bestemmer suverænt sæsonens repertoirevalg. Den lokale teaterforening er opstået på baggrund af lokale behov, og den lokale forenings bestyrelse har derfor det bedste kendskab til, hvad der skal være på repertoiret.

 

Du finder oversigten over Danmarks Teaterforeningers medlemmer her