Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Udvalgenes kommissorier

Denne side kræver du er logget på som teaterforening.
Benyt den orange boks Teaterforeninger login ovenfor til højre.