Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Historisk oversigt over DTs bestyrelse og sekretariat

Download dokumnter
DT Bestyrelse og Sekretariat. Historik 1967 -