Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Tilmeldings- og afbudsbestingelser ved deltagelse i DT's teaterseminar

TILMELDING OG AFBUD

 

Der udsendes invitation til årets teaterseminar primo september.

 

Tilmelding sker til Danmarks Teaterforeninger via den billetkode, der er angivet på den tilsendte invitation.

 

Når du har købt billet til det årlige teaterseminar, gælder følgende betingelser:

 

  • Tilmeldingen er bindende efter den på invitationen fastsatte seneste afbudsdato
  • Deltagergebyret refunderes ikke efter denne dato, da Danmarks Teaterforeninger umiddelbart efter indgår bindende aftaler med hoteller og catering

 

ALLE ændringer i forbindelse med en tilmelding - både før og under seminaret –
skal ske direkte til Danmarks Teaterforeninger, da DT hæfter for alle aftaler med hoteller, kulturhuse, catering m.v..

 

 

BETALING

  • Den afsluttende betaling skal foretages med betalingskort
  • Efterfølgende udprinter du kvittering samt billetter

 

Hvis du vil på mailinglisten, så kontakt DTs sekretariat på post@dk-teaterforeninger.dk.