Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Kommende teaterseminarer

20. - 22. november 2020 - Musikhuset Esbjerg

 
 
Invitation og program udsendes primo september.
 
Hvis du vil på mailinglisten, så kontakt DTs sekretariat på post@dk-teaterforeninger.dk.