Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

TEATERSEMINAR

Danmarks Teaterforeningers Teaterseminar er en årligt tilbagevendende begivenhed, der samler omkring 500 deltagere. Seminaret afholdes sædvanligvis den tredje weekend i november på lokaliteter rundt omkring i landet.

 

Her mødes producenter og arrangører af scenekunst for at sælge og købe professionel scenekunst til turné.