Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

TEATERSEMINAR

Årets teaterseminar blev afholdt på Jysk Musikteater i Silkeborg den 19. - 21. november 2021.