Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Tilskudsordninger


Teaterforeningerne har forskellige muligheder for at søge finansiel støtte til visning af teaterforestillinger.


Her på siderne kan du orientere dig om de fire støtteordninger:

  • Formidlingsordningen
  • Garantiordningen
  • Refusionsordningen
  • Turnenetværket

Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)
Tilskud under formidlingsordningen - også kendt som billetkøbsordningen - skal anvendes til nedsættelse af billetpriserne. Formidlingsordningen benyttes af arrangører, f.eks. teaterforeninger, i forbindelse med køb af godkendte turnéteaterforestillinger.
Læs mere om Formidlingsordningen.

 

Garantiordningen
Underskudsdækning ved køb af udvalgte teaterforestillinger. Garantiordningen bruges af arrangører af godkendte turnéforestillinger.
Læs mere om Garantiordningen.

 

Turnénetværket

Turnénetværket består af medlemmer fra teaterforeningerne, egnsteatre, kulturhuse mm. Hver sæson udvælges et antal godkendte forestillinger til turné i Turnénetværket for voksenteater. For at kunne udnytte ordningen kræves det, at man er medlem af Turnénetværket. Læs mere om Turnénetværket.

 

Refusionsordningen
Læs om Refusionsordningen.

 

Hvem er automatisk godkendt?
For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingstilskud. Det drejer sig om:


• Det Kongelige Teater
• Landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske  

  Teatersamarbejde,herunder Folketeatret

• Egnsteatre
• Små Storbyteatre


Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes godkendt.
Det samme gælder forestillinger, der er godkendt af Refusionsudvalget samt forestillinger optaget i Garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.

 

OBS!
Forestillinger godkendt under Formidlingsordningen er ikke automatisk godkendt til Refusionsordningen, da det kræver en særskilt godkendelse fra Refusionsudvalget.


Forestillinger, der ikke har modtaget projektstøtte fra Kulturstyrelsen, skal godkendes af Scenekunstudvalget for at en arrangør kan søge om formidlingstilskud.
 

Download dokumnter
PIXI Støtteordninger