Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)


Foreningernes ansøgningsfrister til Danmarks Teaterforeninger

 

1. ordinære ansøgningsrunde

  • Ansøgningsrunden åbner den 10. februar 2020
  • Ansøgningsrunden lukker den 26. februar 2020
  • Ansøgere får svar i løbet af juni 2020

 

2. ekstra ansøgningsrunde

  • Ansøgningrunden åbner - dato følger
  • Ansøgningsfristen lukker - dato følger
  • Ansøgere får svar i december 2020
     

 

Om Formidlingsordningen

Formidlingsordningen har til formål at reducere billetpriserne på teaterforestillinger, så man overalt i landet kan få mulighed for og råd til at gå i teatret. Formidlingstilskuddet giver teaterforeninger og kulturhuse m.fl. mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af teaterbilletter. Formidlingsordningen giver tilskudsmodtageren vide rammer for at målrette sin rabatstruktur i forhold til sit publikum. 

 

Formidlingsordningens pulje 3 er særligt til turnerende teater og kan søges af  teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnéteater. 

 

Forestillingerne skal være godkendt som professionel scenekunst, enten ved at være produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst eller ved at være godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

 

Regnskabsåret for Formidlingsordningen følger teatersæsonen 1. juli – 30. juni.

 

 

Læs mere om Formidlingsordningens pulje 3 på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

 


 

Vejledning vedr. formidlingsordningen er udarbejdet i tilknytning til Bekendtgørelse om formidlingstilskud. Begge dokumenter kan downloades nedenfor.

 

Herudover finder du Procesbeskrivelse vedr. formidlingsordningen samt Vejledning til ansøgningsproceduren til foreningens administrator

Download dokumnter
Bekendtgørelse nr. 1261 om formidlingstilskud
Vejledning vedr. formidlingsordningen
Procesbeskrivelse vedr. formidlingsordningen
Vejledning til ansøgningsproceduren