Sekretariat Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk

Kommisorium

Børne-, Unge- og Familieteaterudvalget (BUF-udvalget)

 

 

Udvalget, der består af Inge Risom, Ole Honoré og Palle Guldbrandsen, blev nedsat 27. maj 2016

 

Kommissorium 2018 -2020


Målet er at fremme teaterforeningernes interesse for at vise børne –, unge- og familieteater lokalt.

 

BUF-udvalgets opgave er at understøtte formidlingen af børne/ungdoms- og familieforestillinger af høj kvalitet – med særligt fokus på:


• at belyse de forskellige muligheder for at hente inspiration til børne/ungdoms- og familieforestillinger, som kan indgå i teaterforeningernes repertoire


• at synliggøre tilskudsmulighederne og deres fordele og ulemper i forhold til visning af børne/ungdoms- og familieforestillinger i teaterforeningerne (refusionsordning eller formidlingsstøtte)


• at støtte og rådgive teaterforeninger, der ønsker at samarbejde om formidling af børne/ungdoms- og familieforestillinger – f.eks. til at opbygge netværk, beskrive modeller for indkøb, modeller for samarbejde med lokale institutioner, eller modeller for gennemførelse af festivals rettet mod børn og unge


• at refusionsordningen anvendes i videst muligt omfang