S°g

Evaluering af Garantiordningen og TurnÚnetvŠrket

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har udarbejdet en evalueringsrapport vedrørende Garantiordningen og Turnénetværket.

Læs rapporten her

 

Fokus for evalueringen er den overordnede incitamentsstruktur, udvælgelsesprocedurer
og administration i de forskellige ordninger samt fremadrettede konklusioner og anbefalinger.


De overordnede formål er:

  • At analysere og vurdere styrker og svagheder, udfordringer og muligheder i de to ordninger, set fra brugerperspektivet (producenter og teatre) og under hensyntagen til det overordnede formål
  • At vurdere de to ordninger i forhold til hinanden og perspektivere til øvrige relevante ordninger
  • At fremkomme med anbefalinger til en fremadrettet struktur, der tjener det overordnede formål bedst muligt, som er enkelt og gennemskueligt for brugerne, og som sikrer bedst mulig kunstnerisk kvalitet

Rapporten er udarbejdet af Pluss Leadership.

Evalueringen er primært rettet til internt brug ved Projektstøtteudvalget for Scenekunsts videre arbejde med de to ordninger. Udvalget har besluttet at fortsætte de to ordninger med enkelte justeringer.

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 63 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal mere end 200.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk