Søg

Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)


Foreningernes ansøgningsfrister til Danmarks Teaterforeninger

 

1. ordinære ansøgningsrunde

  • Ansøgningsrunden åbner den 5. februar 2019
  • Ansøgningsrunden lukker den 25. februar 2019
  • Ansøgere får svar i løbet af juni 2019

 

2. ekstra ansøgningsrunde

  • Ansøgningrunden åbner - dato følger senere
  • Ansøgningsfristen lukker 29. oktober 2019
  • Ansøgere får svar i december 2019
     

 

Om Formidlingsordningen

Formidlingsordningen har til formål at reducere billetpriserne på teaterforestillinger, så man overalt i landet kan få mulighed for og råd til at gå i teatret. Formidlingstilskuddet giver teaterforeninger og kulturhuse m.fl. mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af teaterbilletter. Formidlingsordningen giver tilskudsmodtageren vide rammer for at målrette sin rabatstruktur i forhold til sit publikum. 

 

Formidlingsordningens pulje 3 er særligt til turnerende teater og kan søges af  teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnéteater. 

 

Forestillingerne skal være godkendt som professionel scenekunst, enten ved at være produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst eller ved at være godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

 

Regnskabsåret for Formidlingsordningen følger teatersæsonen 1. juli – 30. juni.

 

 

Læs mere om Formidlingsordningens pulje 3 på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

 

 


 

Vejledning vedr. formidlingsordningen er udarbejdet i tilknytning til Bekendtgørelse om formidlingstilskud. Begge dokumenter kan downloades nedenfor.

 

Herudover finder du Procesbeskrivelse vedr. formidlingsordningen samt Vejledning til ansøgningsproceduren til foreningens administrator

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 66 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal mere end 250.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk