Søg

Garantiordningen

Garantiordningen sikrer, at teaterforeninger kan søge om underskudsdækning, når de køber teaterforestillinger, der er optaget i Garantiordningen. Formålet med Garantiordningen er at sikre, at smallere forestilinger kommer rundt i hele landet. Læs nedenstående vejledning til, hvordan man som teaterforening søger om underskudsdækning i forbindelse med forestillinger omfattet af Garantiordningen.

 

Oversigter over forestillinger godkendt under Garantiordningen - se nederst.

 

Frist: 1. juli

Bemærk at markedsføringsudgifterne IKKE længere indgår i udregningen af underskuddet.

 

Hvem kan søge?

Teaterforeninger og andre turnèarrangører, der køber en forestilling, som er optaget i garantiordningen for den pågæl­dende sæson. 

 

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet er at medvirke til, at også smallere forestillinger kommer rundt i landet.

 

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har udvalgt en række forestillinger til at indgå i Garantiordningen i sæsonen 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

 

Forestillinger optaget i Garantiordningen kan for tiden opnå underskudsdækning på op til kr. 16.000.


Underskudsdækningen under Garantiordningen kan dog maksimalt udgøre et beløb svarende til 50% af indkøbsprisen ex. moms for forestillingen.

 

Ved at klikke her, kommer du direkte ind på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og kan se et beregningseksempel samt betingelserne for at få udbetaling fra Garantiordningen.

 

Stikprøvekontrol
Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende sager til stikprøvekontrol for at vurdere, om tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrund af den gældende opgørelsesmetode, som er anført ovenfor i denne beskrivelse. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtiget til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen af aktiviteten og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.


Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.


Hvornår får du svar?
Underskudsgarantien vil blive udbetalt senest 1 måned efter ansøgningen er indsendt.

 

Når du har indsendt ansøgningen
Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail. Den indeholder et ansøgningsnummer, som skal bruges ved henvendelser til Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Lovgrundlag
Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af Lov om Scenekunst.

 

Ansøgningsskema som PDF?
 På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmesiden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.


 

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 67 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal på mere end 250.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk