Søg

Refusionsordningen

OBS: 

I forbindelse med den igangværende revision af Lov om Scenekunst er der varslet ændringer i Refusionsordningen. De oplysninger, du finder nedenfor, gælder derfor kun til den nye bekendtgørelse foreligger.

 

 

Frist 1. maj

 

Hvem kan søge?

Kommuner, der har haft udgifter til køb af godkendte børne- og voksenopsøgende fore­stillinger eller til køb af billetter uden rabat­ter til sådanne forestillinger i det foregående kalenderår.

 

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er at give kommuner et incitament til at købe forestillinger, så børn i hele landet får mulighed for at se børneteater af kvalitet. Det samme gælder for voksenop­søgende teater. Ved børneteater forstås teater, der er produceret for børn og unge under 16 år. Ved voksenopsøgende teater forstås teater, der opføres på steder, hvor publikum normalt kommer af andre grunde end at se teater. Det kan fx være et bibliotek, en rådhushal eller lig­nende.

 

For at udgiften til en forestilling kan udløse re­fusion, skal forestillingen være godkendt som professionel scenekunst.

 

Hvor meget kan der søges om?

Der ydes 50% refusion af udgifterne, eks. moms.

 

Udgifterne skal være nettoudgifter - det vil sige, at eventuelle billetindtægter mm. skal fratrækkes.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Kommunen laver en oversigt over samtlige forestillinger i et excelark - se nederst på denne side.

 

Opgørelsen danner grundlag for den revisi­onserklæring, der indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen sammen med ansøgningsskemaet senest den 1. maj 2019.

 

I skemaet afgiver kommunen en tro og love er­klæring om, at opgørelsen kun omfatter fore­stillinger der er godkendt til refusion, og at der ved køb af billetter er betalt fuld pris (dvs. at der ikke er ydet rabat, formidlingstilskud e.l.).

 

Slots- og Kulturstyrelsen udtrækker et antal ansøg­ninger til stikprøvekontrol og i disse tilfælde kontakter Slots- og Kulturstyrelsen kommunen og beder om at få tilsendt den samlede opgørelse.

 

Lovgrundlag

Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse om statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

 

Elektronisk ansøgning
Ansøgningen udfyldes elektronisk på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside,

 

Når du har indsendt ansøgningen

vil den blive gennemgået af Slots- og Kulturstyrelsen, og udbetalingen vil finde sted inden udgangen af året.

 

Link til elektronisk: "ansøgningsskema"

Download dokumenter

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 67 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal mere end 250.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk