Søg

Tilskudsordninger


Teaterforeningerne har forskellige muligheder for at søge finansiel støtte til visning af teaterforestillinger.


Her på siderne kan du orientere dig om de fire støtteordninger:

  • Formidlingsordningen
  • Garantiordningen
  • Refusionsordningen
  • Turnenetværk for Voksenteater

Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)
Tilskud under formidlingsordningen - også kendt som billetkøbsordningen - skal anvendes til nedsættelse af billetpriserne. Formidlingsordningen benyttes af arrangører, f.eks. teaterforeninger, i forbindelse med køb af godkendte turnéteaterforestillinger.
Læs mere om Formidlingsordningen

 

Garantiordningen
Underskudsdækning ved køb af udvalgte teaterforestillinger. Garantiordningen bruges af arrangører af godkendte turnéforestillinger.

Hvor man tidligere løbende har kunnet søge og få udbetalt underskudsdækning, vil det efter en beslutning i Projektstøtteudvalget for Scenekunst fremover kun være muligt at søge ved sæsonafslutning - første gang pr. 1. juli 2020. Ansøgningsskema er tilgængeligt på turneteater.dk's hjemmeside, idet turneteater.dk vil fremover administrere ansøgningerne.

Læs mere om Garantiordningen

 

Turnénetværk for Voksenteater

Turnénetværket består af medlemmer fra teaterforeningerne, egnsteatre, kulturhuse mm. Hver sæson udvælges et antal godkendte forestillinger til turné i Turnénetværket for voksenteater. For at kunne udnytte ordningen kræves det, at man er medlem af Turnénetværket. Læs mere om Turnénetværket.

 

Refusionsordningen

Efter revisionen af Lov om Scenekunst i 2019 er der udarbejdet en opdateret  bekendtgørelse vedrørende refusionsordningen. Den omhandler vilkårene for kommunernes statsrefusion af udgifter i forbindelse med køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst. 
Læs mere om Refusionsordningen.

 

Hvem er automatisk godkendt?
For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingstilskud. Det drejer sig om:


• Det Kongelige Teater
• Landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske  

  Teatersamarbejde,herunder Folketeatret

• Egnsteatre
• Små Storbyteatre


Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes godkendt.
Det samme gælder forestillinger, der er godkendt af Refusionsudvalget samt forestillinger optaget i Garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.

 

OBS!
Forestillinger godkendt under Formidlingsordningen er ikke automatisk godkendt til Refusionsordningen, da dette kræver en særskilt godkendelse.


Forestillinger, der ikke har modtaget projektstøtte fra Kulturstyrelsen, skal godkendes af Scenekunstudvalget for at en arrangør kan søge om formidlingstilskud.
 

Download dokumenter

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Værd at vide
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 63 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal mere end 200.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk