Søg

Tilskudsordninger


Teaterforeninger m.fl. har en række forskellige muligheder for at søge finansiel støtte til visning af teaterforestillinger.
Her på siderne kan du orientere dig om fire af disse kunststøtteordninger:

  • Formidlingsordningen
  • Garantiordningen
  • Refusionsordningen
  • Turnenetværket

Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen)
Tilskud under formidlingsordningen - også kendt som billetkøbsordningen - skal anvendes til nedsættelse af billetpriserne. Formidlingsordningen benyttes af arrangører f.eks. teaterforeningeri forbindelse med køb af godkendte turnéteaterforestillinger.
Læs mere om Formidlingsordningen.

 

Garantiordningen
Underskudsdækning ved køb af udvalgte teaterforestillinger. Garantiordningen bruges af arrangører af godkendte turnéforestillinger.
Læs mere om Garantiordningen.

 

Turnenetværket

Består af medlemmer fra teaterforeningerne, egnsteatre samt Kulturhuse.Hver sæson vælges et antal godkendte forestillinger til turne i Turneénetværket for voksentetaer. Det er kun de teaterscener, der er optaget i Turnénetværket, der kan bruge Turnénetværket. Læs mere om Turnénetværket.

 

Refusionsordningen
Læs om Refusionsordningen.

 

Hvem er automatisk godkendt?
For teatre, der modtager støtte i henhold til Lov om scenekunst, gælder, at deres produktioner automatisk er godkendt til formidlingstilskud. Det drejer sig om:


• Det Kongelige Teater
• Landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske  

  Teatersamarbejde,herunder Folketeatret

• Egnsteatre
• Små Storbyteatre


Produktioner, der har modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, er ligeledes godkendt.
Det samme gælder forestillinger, der er godkendt af Refusionsudvalget og forestillinger optaget i Garantiordningen, så længe refusions- eller garantiperioden løber.

 

OBS!
Forestillinger godkendt under Formidlingsordningen er ikke automatisk godkendt til Refusionsordningen, det kræver en særskilt godkendelse fra Refusionsudvalget.


Forestillinger, der ikke har modtaget støtte fra Kulturstyrelsen, skal godkendes af Scenekunstudvalget, for at en arrangør kan søge om Formidlingstilskud til denne.
 

Download dokumenter

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Værd at vide
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 67 frivilligt arbejdende foreninger, der med et årligt billetsalg på ca. 300.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk