Søg

Optagelse i Turnénetværk for Voksenteater

Personer med råderet over en scene kan søge optagelse i Turnénetværk for Voksenteater. Formålet  med Turnénetværket er at skabe en koordineret indsats, der skal styrke voksenturnéområdet og dermed give mulighed for, at nyskabende og eksperimenterende voksenturnéteater kan komme ud i hele landet. 

 

Teaterforeninger o.l., der har vist teaterforestillinger fra Turnénetværket kan også søge om Turnéteaternetværkets underskudsgaranti.

 

Nederst finder du oversigten over Turnénetværkets forestillinger i sæson 2022-23


Læs mere om Turnénetværket og om Turnénetværkets underskudsgaranti her

 

Hvem kan søge?

For at blive medlem af netværket skal man have råderet over en scene til præsentation af turnéforestillinger. Netværket kan således bestå af repræsentanter fra egnsteatre, små storbyteatre, åbne scener, teaterforeninger, kulturhuse m.fl.

 

Ansøgning

Medlemmer af Turnénetværket, der ønsker at være omfattet af underskudsdækningen, skal registrere/booke de pågældende forestillinger på www.turneteater.dk under rubrikken ”Turnénetværket”, ligesom underskudsdækning efterfølgende skal ansøges samme sted.

 

Formålet med ordningen

Netværkets formål er at sikre en koordineret indsats for udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til et voksenpublikum i hele landet.

 

Sådan vurderes en ansøgning

 

I vurderingen lægges der vægt på:

  • Scenekunstnerisk profil/image i lokalområdet
  • Visioner for udvikling af tilskuerantal
  • Visioner for udvikling af nye publikumsgrupper
  • Geografisk spredning

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Turnénetværket, der vurderer de indkomne ansøgninger og optager medlemmer i netværket.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 

Følgende bilag kan vedhæftes ansøgningen:

  • motivation for at indgå i turnénetværket
  • scenekunstnerisk profil/image i lokalområdet
  • visioner for udvikling af tilskuerantal – herunder udvikling af nye publikumsgrupper
  • geografisk spredning
  • sceneforhold
  • øvrige kompetencer som kan bidrage til netværkets arbejde

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger vil ikke blive behandlet.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Download dokumenter
Turnenetværket
Udbetalinger for sæson 2021/2022

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 63 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal mere end 200.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk