Søg

Optagelse i turnénetværk for voksenteater

Personer med råderet over en scene kan søge optagelse i Turnénetværket. Formålet  med Turnénetværket er at skabe en koordineret indsats, der skal styrke voksenturnéområdet, og dermed give mulighed for, at nyskabende og eksperimenterende voksenturnéteater kan komme ud i hele landet. Turnénetværket er etableret af det foregående Scenekunstudvalg under Statens Kunstråd. 

 

Teaterforeninger o.l., der har vist teaterforestillinger fra Turnénetværket kan også søge om Turnéteaternetværkets underskudsgaranti.
Læs mere om Turnénetværkets underskudsgaranti eller i Den Grønne Brochure.

 

Frister

Løbende

 

Hvem kan søge?

For at blive medlem af netværket skal man have råderet over en scene til præsentation af turnéforestillinger. Netværket kan således bestå af repræsentanter fra egnsteatre, små storbyteatre, åbne scener, teaterforeninger, kulturhuse m.fl.

 

Kunstrådets Scenekunstudvalg optager efter ansøgning et antal personer med råderet over scene til præsentation af turnéforestillinger optages i netværket.

 

Formålet med ordningen

Netværkets formål er at sikre en koordineret indsats for udbredelse af nyskabende og eksperimenterende turnéteater til et voksenpublikum i hele landet.

 

Sådan vurderes en ansøgning

I vurderingen lægges der vægt på:

  • Scenekunstnerisk profil/image i lokalområdet
  • Visioner for udvikling af tilskuerantal
  • Visioner for udvikling af nye publikumsgrupper
  • Geografisk spredning

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, der vurderer de indkomne ansøgninger og optager personer/scener i netværket.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 

Følgende bilag kan vedhæftes ansøgningen:

  • motivation for at indgå i turnénetværket
  • scenekunstnerisk profil/image i lokalområdet
  • visioner for udvikling af tilskuerantal – herunder udvikling af nye publikumsgrupper
  • geografisk spredning
  • sceneforhold
  • øvrige kompetencer som kan bidrage til netværkets arbejde

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger vil ikke blive behandlet.

 

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

 

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 12 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 12 uger bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet. Såfremt der er inhabilitetssager skal de igennem yderligere en behandlingsproces. Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet meddelt pr. mail og netværkets sammensætning vil fremgå på denne side.

 

Du kan læse mere om Turnénetværk voksenteater på Kunst.dk.

Download dokumenter

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en sammenslutning af 68 frivilligt arbejdende foreninger, der med et årligt billetsalg på ca. 300.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk