Søg

Underskudsgaranti i Turnénetværket

 

HVEM KAN SØGE?


Medlemmer optaget i Turnénetværket kan ansøge om underskudsgaranti til de forestillinger, netværket har udvalgt.

 

Underskudsgarantien søges ved at indsende en samlet ansøgning senest 1. juli 2019.

 

OBS! Underskudsgarantien til Turnénetværket for voksenteater kan ikke kombineres eller suppleres med underskudsdækning/tilskud fra Projektstøtteudvalget for Scenekunsts Garantifond for voksenturneteater.

 

HVAD ER FORMÅLET MED ORDNINGEN?


Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst yder en underskudsgaranti til medlemmer optaget i turnénetværket.

Underskudsgarantien gælder dækning af underskud i forbindelse med køb af de forestillinger, som netværket har udpeget til præsentation i netværket.

Underskudsgarantien udløses kun ved køb af minimum to forskellige produktioner.

 

SÅDAN VURDERES DIN ANSØGNING


Slots- og Kulturstyrelsen gennemgår alle ansøgningerne og sender svar ud senest 1. september.

 

Der er i alt 3 mio. kr. til fordeling blandt ansøgningerne. Såfremt det samlede ansøgte beløb overstiger 3 mio. kr., så vil Slots- og Kulturstyrelsen foretage en relativ nedskrivning af det ansøgte beløb, således at den totale udbetalte garantisum rammer 3 mio. kr.

 

Der ydes maks. 16.000 kr. i underskudsgaranti pr. produktion pr. spilledag (dog kun én spilledag pr. produktion).

 

Underskudsgarantien beregnes på baggrund af udgiften til køb af forestillingen fratrukket indtægter fra salg af billetter samt billettilskud via Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen).

 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?


Vi anbefaler, at du orienterer dig i ansøgningsformularen og har de nødvendige oplysninger og dokumenter/filer klar, før du går i gang.

 

Følgende særlige oplysninger skal indtastes i afregningsskemaet (se nederst), som skal vedhæftes ansøgningen:

 

  • Antallet af købte forestillinger i sæson 2017/18
  • Titler på de opførte forestillinger
  • Producenternes navn
  • Spilledatoer for hver enkelt opførelse
  • Antal solgte billetter pr. opførelse
  • Billetindtægter pr. opførelse
  • Prisen på forestillingerne
  • Tilskud fra formidlingsordningens pulje 2 og 3 skal oplyses
  • Beløb der skal udbetales i underskudsgaranti for hver opførelse


Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.

 

Underskuddet opgøres som differencen mellem forestillingens pris (pr. opførelse) og de opnåede billetindtægter inkl. evt. forbrugt tilskud fra Formidlingsordningen. Har netværksscenen modtaget andre tilskud til afholdelse af forestillingen, så skal de også trækkes fra.

 

Underskuddet kan maksimalt være 16.000 kr. pr. opførelse


Beregningseksempel (pr. opførelse) – hvilket beløb skal der søges om?

(Alle beløb er ekskl. moms)

 

Forestillingens pris (pr. opførelse)                                             20.000 kr.

 

Billetindtægter
65 voksenbilletter á 80 kr.                                                           5.200 kr.
35 ungdomsbilletter á 60 kr.                                                        2.100 kr


Billetindtægter i alt                                                                      7.300 kr.

 

Formidlingstilskud (max. 13.200 kr.)
65 voksenbilletter solgt med 60 kr. i rabat                                  3.900 kr.
35 ungdomsbilletter solgt med 80 kr. i rabat                               2.800 kr.


Forbrugt formidlingstilskud i alt                                                   6.700 kr.

 

Resultat før underskudsdækning (20.000 – (7.300+6.700))

 

For denne opførelse ansøges i alt i underskudsdækning          6.000 kr.

 

 

STIKPRØVEKONTROL


Slots- og Kulturstyrelsen udtager løbende projekter til stikprøvekontrol af, om tilskudsmodtager har anvendt tilskuddet til formålet, og om det ansøgte beløb er opgjort på baggrunden af den gældende opgørelsesmetode, som er listet ovenfor i denne beskrivelse. I den forbindelse er tilskudsmodtageren forpligtet til at kunne fremvise et regnskab for afholdelsen og en dokumentation, der viser beløbsopgørelsen.

 

Tilskuddet er udbetalt med tilbagebetalingspligt i tilfælde af, at tilskudsmodtager ikke opfylder og/eller kan dokumentere, at de ovenstående tilskudsforudsætninger er opfyldt.

 

HVORNÅR FÅR DU SVAR?


Underskudsgarantien vil blive udbetalt senest 1. september 2019.

 

NÅR DU HAR INDSENDT ANSØGNINGEN


Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

 

LOVGRUNDLAG


Ansøgninger behandles i henhold til Bekendtgørelse af lov om scenekunst.

 

 

HVEM VURDERER DIN ANSØGNING?


Ansøgningen behandles som en administrativ ordning i Musik og Scenekunst i Slots- og Kulturstyrelsen.

 

ANSØGNINGSSKEMA
Alle ansøgningerne skal udfyldes elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

til toppen af siden

Teaterforeninger login
Servicemedlemmer login
Find en teaterforestilling
Find en forestilling nær dig.
Klik på kortet og se hvad der spiller
Danmarks Teaterforeninger

Danmarks Teaterforeninger er en upolitisk organisation for teaterforeninger samt andre teaterformidlere og arrangører af turnéteater. Danmarks Teaterforeninger har 67 aktive medlemsforeninger, der med et årligt publikumstal på mere end 250.000 er afgørende for formidlingen af kvalitetsteater uden for de store byer. Det er den enkelte teaterforenings primære formål at arrangere lokale opførelser af professionelt teater for alle aldersgrupper, mens Danmarks Teaterforeninger varetager teaterforeningernes fælles interesser og bistår dem på en række områder.

 

 

Sekretariatet er åbent for telefonisk henvendelse tirs-fre. kl.10.00-15.00

Telefon: 35 35 48 46 / 40 11 09 04

Mail: eva@dk-teaterforeninger.dk

Danmarks Teaterforeninger
Vartov, Farvergade 27 G, 3. sal
1463 København K
Tel: 3535 4846
post@dk-teaterforeninger.dk