Evaluering af Garantiordningen og Turnénetværket

dette er en test

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst udarbejdede i 2016 en evalueringsrapport vedrørende Garantiordningen og Turnénetværket.

Fokus for evalueringen var den overordnede incitamentsstruktur, udvælgelsesprocedurer
og administration i de forskellige ordninger samt fremadrettede konklusioner og anbefalinger.

De overordnede formål er:

  • At analysere og vurdere styrker og svagheder, udfordringer og muligheder i de to ordninger, set fra brugerperspektivet (producenter og teatre) og under hensyntagen til det overordnede formål

  • At vurdere de to ordninger i forhold til hinanden og perspektivere til øvrige relevante ordninger

  • At fremkomme med anbefalinger til en fremadrettet struktur, der tjener det overordnede formål bedst muligt, som er enkelt og gennemskueligt for brugerne, og som sikrer bedst mulig kunstnerisk kvalitet

Rapporten blev udarbejdet af Pluss Leadership.

Evalueringen var primært rettet til internt brug ved Projektstøtteudvalget for Scenekunsts videre arbejde med de to ordninger. Udvalget besluttede på baggrund af heraf at fortsætte de to ordninger med enkelte justeringer.

Download dokumenter