Formidlings-ordningen

Foreningernes ansøgningsfrister til Danmarks Teaterforeninger

Hovedrunden

  • Ansøgning til Hovedrunden 2024/25 åbner torsdag den 8. februar 2024. Sidste frist for ansøgning er tirsdag den 27. februar.

  • Ansøgere kan forvente svar maj/juni 2024

Ekstrarunden

  • Ansøgningrunden åbner medio august 2024

  • Ansøgningsrundens deadline er ultimo oktober 2024

  • Ansøgere kan forvente svar i december 2024


Om Formidlingsordningen

Formidlingsordningen, som kan søges to gange årligt, har til formål at reducere billetpriserne på teaterforestillinger, så man overalt i landet kan få mulighed for og råd til at gå i teatret. Formidlingstilskuddet giver teaterforeninger og kulturhuse m.fl. mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af teaterbilletter. Formidlingsordningen giver tilskudsmodtageren vide rammer for at målrette sin rabatstruktur i forhold til sit publikum. 

Formidlingsordningens pulje 3 er særligt til turnerende teater og kan søges af  teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnéteater. 

Forestillingerne skal være godkendt som professionel scenekunst, enten ved at være produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst eller ved at være godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Regnskabsåret for Formidlingsordningen følger teatersæsonen 1. juli – 30. juni.

Læs mere om Formidlingsordningens pulje 3 på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside