Formidlings-ordningen

Foreningernes ansøgningsfrister til Danmarks Teaterforeninger

Hovedrunden

  • Ansøgningsrundens deadline var den 24. februar 2023

  • Ansøgere kan forvente svar maj/juni 2023

Ekstrarunden

  • Ansøgningrunden er åbnet den 15. august 2023

  • Ansøgningsrundens deadline er 27. oktober 2023

  • Ansøgere kan forvente svar i december 2023


Om Formidlingsordningen

Formidlingsordningen, som kan søges to gange årligt, har til formål at reducere billetpriserne på teaterforestillinger, så man overalt i landet kan få mulighed for og råd til at gå i teatret. Formidlingstilskuddet giver teaterforeninger og kulturhuse m.fl. mulighed for at tilbyde publikum rabatfordele ved køb af teaterbilletter. Formidlingsordningen giver tilskudsmodtageren vide rammer for at målrette sin rabatstruktur i forhold til sit publikum. 

Formidlingsordningens pulje 3 er særligt til turnerende teater og kan søges af  teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnéteater. 

Forestillingerne skal være godkendt som professionel scenekunst, enten ved at være produceret med støtte i henhold til Lov om scenekunst eller ved at være godkendt af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Regnskabsåret for Formidlingsordningen følger teatersæsonen 1. juli – 30. juni.

Læs mere om Formidlingsordningens pulje 3 på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside